胡笳歌送颜真卿使赴河陇

胡笳歌送颜真卿使赴河陇 作者:岑参 朝代:唐朝 胡笳歌送颜真卿使赴河陇原文: 君不闻胡笳声最悲?紫髯绿眼胡人吹。
吹之一曲犹未了,愁杀楼兰征戍儿。
凉秋八月萧关道,北风吹断天山草。
昆仑山南月欲斜,胡人向月吹胡笳。
胡笳怨兮将送君,秦山遥望陇山云。
边城夜夜多愁梦,向月胡笳谁喜闻?
胡笳歌送颜真卿使赴河陇拼音解读: jun1 bú wén hú jiā shēng zuì bēi ?zǐ rán lǜ yǎn hú rén chuī 。
chuī zhī yī qǔ yóu wèi le ,chóu shā lóu lán zhēng shù ér 。
liáng qiū bā yuè xiāo guān dào ,běi fēng chuī duàn tiān shān cǎo 。
kūn lún shān nán yuè yù xié ,hú rén xiàng yuè chuī hú jiā 。
hú jiā yuàn xī jiāng sòng jun1 ,qín shān yáo wàng lǒng shān yún 。
biān chéng yè yè duō chóu mèng ,xiàng yuè hú jiā shuí xǐ wén ?

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
    A+
发布日期:2020-08-01 10:59  所属分类: 经典古诗   作者:诗歌大全   热度:188℃